logo
O nas

EURO-ELEKTRO to dynamicznie rozwijająca się polska firma z ogromną energią do działania. Firmę tworzą ludzie pracujący z pasją i zaangażowaniem. Kompetencje biznesowe EURO-ELEKTRO potwierdzają liczne referencje, a zaufanie inwestorów jest najlepszym uznaniem dla najwyższej jakości produktów oraz profesjonalnej obsługi inwestycji.

Media społecznościowe
 

Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Euro-Elektro Polska Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Czeladzi (zwana dalej „Spółką”) w ramach strony www.euro-elek- tro.pl udostępnia informacje na temat Spółki oraz oferowanych przez nią produktów i usług.

Spółka kładzie duży nacisk na ochronę bezpieczeństwa i poufności Państwa danych osobowych. Niniejsza Polityka prywatności ma na celu przedstawienie Państwu, jakie dane Spółka może gromadzić, jak może je wykorzystywać oraz komu może je udostępniać. Spółka oświadcza, iż dane nie będą przetwarzane dla innych celów niż te określone w Polityce prywatności.

Dlaczego Spółka przetwarza Państwa dane osobowe?

Spółka przetwarza Państwa dane osobowe w celu:

  1. a)  umożliwienia odpowiedzi na Państwa zapytania/uwagi wysyłane poprzez formularz kontaktowy, znajdujący się na stronie internetowej, w zakładce KONTAKT;
  2. b)  dla celów statystycznych;
  3. c)  badania zapotrzebowania na informację dotyczące konkretnych produktów oferowanych przez Spółkę;
  4. d)  monitorowania i poprawy usług dostarczanych przez Spółkę za pośrednictwem strony internetowej.

Jakie dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę?

Spółka przetwarza dane osobowe niezbędne do nawiązania kontaktu z Państwem – takie jak: imię i nazwisko, nu- mer telefonu, adres mailowy, treść przesłanej przez Państwa wiadomości. Ponadto dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę w celu zapewnienia Państwu najwyższej jakości usług oraz komfortowego korzystania ze strony in- ternetowej Spółki.

Jeśli interesuje Państwa zatrudnienie w Spółce, Spółka przetwarza Państwa dane osobowe, dane kontaktowe, nie- zbędne do oceny posiadanych przez Państwa kwalifikacji.
Gromadzenie Państwa danych osobowych odbywa się po zawiadomieniu i uprzednim uzyskaniu Państwa zgody.

Kto posiada dostęp do Państwa danych osobowych?

Dostęp do Państwa danych osobowych posiada wyłącznie Spółka.

Czy Spółka przekazuje Państwa dane osobowe innym?

Państwa dane osobowe nie są dostarczane, ujawniane, ani przekazywane innym podmiotom.

Czy Spółka na swojej stronie internetowej wykorzystuje pliki cookies?

Strona internetowa Spółki wykorzystuje pliki cookies. Pliki te są wykorzystywane do monitorowania i analizy wyko- rzystania przez Państwa strony internetowej.

Gdzie przechowywane są Państwa dane osobowe?

Spółka przechowuje Państwa dane osobowe na serwerze w siedzibie Spółki.

Czy Państwa dane osobowe są bezpieczne?

Spółka podjęła niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu odpowiedniej ochrony Państwa danych osobo- wych przed nieautoryzowanym dostępem i przetwarzaniem.

Jakie przysługują Państwu prawa odnośnie danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółkę jesteście Państwo uprawnieni do żądania od Spółki informacji czy Państwa dane były przetwarzane, dokonania korekty, uzupełnienia, usunięcia danych w całości lub części w przypadku, gdy są nieprawidłowe, niekompletne. W dowolnym czasie możecie Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Kontakt

W razie pytań/zastrzeżeń/uwag należy je kierować pod adresem: Euro-Elektro Polska Sp. z o.o. Sp. k., ul. Kolista 25, 40-486 Katowice.

Spółka zastrzega sobie prawo do okresowego wprowadzania zmian do Polityki prywatności.

Akceptując postanowienia Polityki prywatności zgadzacie się Państwo na przetwarzanie Twoich danych przez Spółkę w sposób w niej opisany.

Katowice, dnia 14 lutego 2019 roku