logo
O nas

EURO-ELEKTRO to dynamicznie rozwijająca się polska firma z ogromną energią do działania. Firmę tworzą ludzie pracujący z pasją i zaangażowaniem. Kompetencje biznesowe EURO-ELEKTRO potwierdzają liczne referencje, a zaufanie inwestorów jest najlepszym uznaniem dla najwyższej jakości produktów oraz profesjonalnej obsługi inwestycji.

Media społecznościowe
 

Transformatory specjalne

Na rynku dostępne są transformatory specjalne. Termin ten oznacza, że urządzenia zostały dostosowane i zaprojektowane z uwzględnieniem szczególnych warunków. Istnieje kilka rodzajów transformatorów specjalnych i każdy z nich ma inne zastosowanie.

W przypadku autotransformatora stosuje się tylko jedno uzwojenie, które spełnia funkcję zarówno uzwojenia pierwotnego, jak i wtórnego. Strona pierwotna i wtórna połączone są ze sobą galwanicznie. Autotransformatory toroidalne, ze względu na liczbę zwojów uzwojenia wtórnego wykonuje się z ich stałą liczbą, z liczbą zmienną skokowo za pomocą odczepów oraz z płynnie zmienną liczbą zwojów uzwojenia wtórnego (z zastosowaniem suwaka). Proces zmiany przekładni autotransformatora toroidalnego polega na przesuwaniu szczotki węglowej, która przymocowana jest do odpowiedniego pokrętła. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania można płynnie regulować napięcie w zakresie od 0 do 130%. Do zalet tych transformatorów specjalnych zaliczyć można: lepszy stosunek mocy w stosunku do tradycyjnego transformatora o tych samych gabarytach, mniejsze straty mocy oraz większą sprawność. Autotransformatory jednofazowe znajdują zastosowanie m.in. w laboratoriach do płynnej regulacji napięcia.

Przekładniki to także transformatory specjalne. Służą do obniżenia wartości napięcia lub prądu, co pozwala na dokonanie pomiarów lub oddzielenia galwanicznego obwodu pomiarowego od sieci wysokiego napięcia. Zastosowanie przekładników doskonale sprawdza się w przypadku pomiarów mocy i energii elektrycznej, napięć i prądów. Ponadto przekładniki stosuje się także w układach sterowania, regulacji, zabezpieczeniach elektroenergetycznych i sygnalizacji w sieciach elektrycznych. Istnieją dwa rodzaje przekładników: prądowe i napięciowe. Specjalny transformator w postaci przekładnika napięciowego to transformator jednofazowy, pracujący w stanie jałowym, służący do rozszerzania zakresu pomiarowego woltomierzy. Natomiast przekładnik prądowy to specjalny transformator jednofazowy dwuuzwojeniowy małej mocy pracujący w stanie zbliżonym do zwarcia.

Transformatory do zmiany liczby faz stosuje się natomiast w obwodach specjalnego przeznaczenia, w celu obniżenia wartości napięcia lub prądu w celu wykonania pomiarów.

Jeszcze jeden typ transformatorów specjalnych to transformatory spawalnicze. Mają za zadanie zasilać łuk elektryczny w spawarkach elektrycznych. Transformator spawalniczy uniemożliwia przepływ prądu w przypadku zwarcia elektrod i zapewnia ciągłość palenia łuku elektrycznego.

Realizujemy projekty dotyczące transformatorów specjalnych oraz całych stacji transformatorowych.