logo
O nas

EURO-ELEKTRO to dynamicznie rozwijająca się polska firma z ogromną energią do działania. Firmę tworzą ludzie pracujący z pasją i zaangażowaniem. Kompetencje biznesowe EURO-ELEKTRO potwierdzają liczne referencje, a zaufanie inwestorów jest najlepszym uznaniem dla najwyższej jakości produktów oraz profesjonalnej obsługi inwestycji.

Media społecznościowe
 

Stacje transformatorowe

Stacje transformatorowe nazywane są także stacjami trafo lub trafostacjami. Tego typu stacje elektroenergetyczne pozwalają na dystrybucję i rozdział energii elektrycznej. Trafostacja składa się z kilku elementów: transformatora, rozdzielni średniego i niskiego napięcia oraz urządzeń pomocniczych. Dzięki transformatorowi możliwa jest zmiana napięcia przemiennego z niższego na wyższe i odwrotnie. Rozdzielnia natomiast ma za zadanie bezpieczne łączenie, przerywanie i rozdział obwodów elektrycznych. Istnieją dwa rodzaje zasilania stacji transformatorowych: linia kablowa lub napowietrzna.

Wyróżnia się stacje transformatorowe:

  • napowietrzne – nazywane też słupowymi, przeznaczone głównie do zasilania odbiorców z wiejskich i małoosiedlowych sieci, montowane są na betonowych lub żelbetowych słupach;
  • wnętrzowe – montowane są we wnętrzach budynków, w specjalnie dostosowanych do tego pomieszczeniach, znajdują zastosowanie w budynkach mieszkalnych, biurowych i usługowych;
  • kontenerowe – można wyróżnić stacje kontenerowe z obsługą zewnętrzną lub wewnętrzną;
  • mobilne – umożliwiają przenoszeni stacji i transportowanie ich w dowolnie wybrane miejsce, wyposażone są w te wszystkie elementy standardowej stacji.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat transformatorów, w tym transformatorów suchych-żywicznych, specjalnych oraz olejowych.

 

Zastosowanie trafostacji

 

Dostarczane przez nas stacje transformatorowe głównie wykorzystywane są w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Jednak z uwagi na ich budowę i funkcję, mogą być także stosowane w zakładach przemysłowych i wydobywczych, OZE, na placach budowy (w wersji mobilnej) oraz miejscach obsługi stacji tramwajowych i kolejowych. Trafostacja realizuje przede wszystkim dwa zadania: zmianę napięcia i rozdział energii elektrycznej. Energia elektryczna dociera do odbiorców w następstwie kilku etapów. Pierwszym z nich jest przesyłanie energii elektrycznej z elektrowni na duże odległości. Do tego wykorzystuje się sieci najwyższego (220-400kV) i wysokiego napięcia (110kV). Kolejny etap to zastosowanie stacji transformatorowych WN/SN. Podczas tego etapu napięcie zostaje obniżone do wartości średnich (10-30kV) tak, aby mogło przepływać przez lokalne linie rozdzielcze lub do odbiorców SN, co pozwala na zasilenie maszyn elektrycznych o dużej mocy. Etap końcowy to wykorzystanie stacji transformatorowych SN/nn, które obniżają napięcie do niskich wartości, a następnie przesyłane jest bezpośrednio do odbiorców końcowych.