logo
O nas

EURO-ELEKTRO to dynamicznie rozwijająca się polska firma z ogromną energią do działania. Firmę tworzą ludzie pracujący z pasją i zaangażowaniem. Kompetencje biznesowe EURO-ELEKTRO potwierdzają liczne referencje, a zaufanie inwestorów jest najlepszym uznaniem dla najwyższej jakości produktów oraz profesjonalnej obsługi inwestycji.

Media społecznościowe
 

Przekazywanie energii elektrycznej w sieciach rozdzielczych

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie  z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, sieci to „instalacje połączone i współpracujące ze sobą, służące do przesyłania lub dystrybucji paliw lub energii, należące do przedsiębiorstwa energetycznego”. Sieci dzielą się na przesyłowe i dystrybucyjne (inaczej rozdzielcze). Czy wiesz, jak wygląda przekazywanie energii elektrycznej w sieciach rozdzielczych?

Czym dokładnie jest sieć rozdzielcza i jak wygląda przekazywanie energii elektrycznej w sieciach tego typu?

Sieć rozdzielcza to typ sieci wysokich, średnich i niskich napięć, której ruch sieciowy koordynowany jest przez przedsiębiorstwo energetyczne, czyli Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Operator Systemu Dystrybucyjnego odpowiada także za kwestie związane z bezpieczeństwem oraz renowacją i rozbudową sieci. Operatorami mogą zostać jedynie podmioty, które posiadają koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Obecnie w naszym kraju działa niemal dwustu Operatorów Systemu Dystrybucyjnego, z czego pięć najbardziej znanych to Energa, Enea, PGE, E. ON oraz Tauron.

Przekazywanie energii elektrycznej w sieciach dystrybucyjnych polega na przesyłaniu energii z miejsca jej wytwarzania do budynków i innych obiektów na całym terenie obsługiwanym przez elektrownię. Warto wiedzieć, że przesył odpowiednio przetworzonej (za pomocą transformatora energetycznego) energii do gniazdek w naszych ścianach odbywa się dwuetapowo: Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych nie handlują prądem z konsumentami prywatnymi, ale ze sprzedawcami energii, którzy skupują ją hurtowo na specjalnej giełdzie, a następnie odsprzedają osobom indywidualnym. Aby stać się podmiotem sprzedającym prąd detalicznie, należy uzyskać koncesję z Urzędu Regulacji Energetyki.